Start

Välkommen till bloggen som inriktar sig på all sorters företagande och allmänna affärstips. En blogg där du kommer finna såväl information som inspiration, om allt vad kommer till affärer och företag, främst men inte begränsat till Jönköpings kommun.

Entreprenör och företag

Företagande

Det lockar idag många att starta egna företag och att utveckla redan befintliga. Det finns många möjligheter att göra detta på, både som nybörjare och som van entreprenör. I Sverige är det även möjligt att få bidrag som ny företagare som en ekonomisk hjälp att starta igång sitt företag. Trots bidraget så är det viktigt att ha med sig en god grund och idé för företaget, en hållbar plan för att det skall vara så långsiktigt som möjligt.

Det viktiga som entreprenör är att ha mycket information innan och att det har lagts mycket tid på förarbetet. Många företag startas varje dag, men även många tvingas avslutas. Många gånger kan det ha berott på att företaget har startats för tidigt, att det inte har gjorts marknadsanalyser och att mycket information har samlats på. Många idéer är väldigt bra, men det gäller också att genomföra dessa på ett korrekt och smart sätt för att det skall vara hållbart i längden.

Marknadsanalyser och förarbete

Affärsidén ligger till grund för hela företaget och framtiden, det är från denna allt startar. Efter detta är det sedan arbetet vidare som tar fart. Att genomföra marknadsanalyser är av stor vikt för att undersöka om tjänsten eller varan är en attraktiv sådan för marknaden. Visar ej marknadsanalysen på goda resultat så bör idén ses över om det går att omformulera eller att upprätta en annan idé istället. Allt detta kommer denna blogg gå djupare in på för att visa olika strategier på hur en marknadsanalys kan gå till och se ut.

Förarbetet utefter affärsidén är en gedigen sådan, där bland annat marknadsanalysen rymmer. En affärsplan behöver också grundas. Behöver lokal eftersökas? Hur skall betalning ske? Behöver det anställas personal? Hur ser den närmaste planen ut och hur fortlöper det med en mer långsiktig? Även detta berör vi på bloggen för att vara till så god hjälp som möjligt för dig, både för nyfikna och för er som har en affärsidé som är på väg att starta upp ett företag.

Ekonomi och budget

Både befintliga företag och företag under upprättande behöver regelbundet arbeta med budgeten. Hur budgeten ser ut idag och vad målet är med den. Att gå med vinst som företag är viktigt för att framförallt kunna investera i företaget för en långsiktig överlevnad. Det är inte alla som lever på företaget, som behöver ha det som huvudsaklig inkomstkälla, medan andra är mer beroende av att det måste gå med vinst varje år. Detta kan skilja sig företag till företag vilket vi också kommer tipsa om och ge olika strategier hur det ekonomiskt är mest fördelaktigt att tänka och hur en budget kan beräknas utefter olika förutsättningar och mål.

Något vi kommer beröra på bloggen är hur företag kan hjälpa människor att finansiera de olika varorna eller tjänsterna som företaget erbjuder, just för att företaget skall kunna nå ut till alla på marknaden oavsett ekonomisk situation. Det är bland annat bra att tipsa om hur kundkretsen kan betala varan/tjänsten genom direktbetalning eller avbetalning, eller ge andra tips om bland annat lån eller genom att låna pengar med Swish som också kan vara ett alternativ för många.

Att starta och ha ett långsiktigt företag

Långsiktigt

Bloggen kommer att ge dig mycket information om allt du behöver veta kring företag, tips och trix för att lära dig mer. Du kan förvänta dig att lära dig mer om bland annat:

  • Starta nytt företag
  • De mest lönsamma affärsidéerna
  • Driva företag hemifrån
  • Lär dig mer om ekonomi och budget
  • Bredda företaget internationellt

Som summering är det viktigt att vara påläst och ha samlat på dig mycket information innan du startar ett företag, något vi kommer bidra med genom bloggen. När företaget väl är startat så finns det många olika vägar att gå för att driva det vidare, med ett brett kontaktnät så kan affärerna få sig en skjuts på vägen också.

Varmt välkomna ännu en gång till den inspirerande och informerande bloggen om företag och affärer!